Album

Kud se skitaš mala moja

More - 1976

Kud se skitaš mala moja

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević
  2. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević