Album

Kosovska djevojka

Bijelo Dugme - 2005

Kosovska djevojka

Pjesme

  1. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  2. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  3. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  4. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  5. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  6. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  7. Goran Bregović - Goran Bregović / Bora Đorđević - …
  8. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  9. Goran Bregović - Goran Bregović - …
  10. Goran Bregović - Goran Bregović - …

Reference