Album

Konji

Divlje Jagode - 1988

Konji

Pjesme

  1. Sead Lipovača Zele - Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  2. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
  3. Sead Lipovača Zele - Mladen Vojičić Tifa / Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  4. Wolfgang Amadeus Mozart - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
  5. Sead Lipovača Zele - Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  6. Sead Lipovača Zele - Mladen Vojičić Tifa - Sead Lipovača Zele
  7. Sead Lipovača Zele - Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  8. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
  9. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele