Album

Komplikacije

Simplicia - 1995

Komplikacije

Pjesme

 1. Branimir Mihaljević - Tomislav Tržan - Branimir Mihaljević
 2. Branimir Mihaljević - Tomislav Tržan - Branimir Mihaljević
 3. Branimir Mihaljević - Tomislav Tržan - Branimir Mihaljević
 4. Žarko Roje - Žarko Roje - Branimir Mihaljević
 5. Zvonimir Dusper - Borivoj Vincetić / Simplicia - Zvonimir Dusper
 6. Branimir Mihaljević - Simplicia - Branimir Mihaljević
 7. Senad Galijašević Senna M. - Simplicia - Senad Galijašević Senna M.
 8. Davor Devčić - Borivoj Vincetić - Davor Devčić
 9. Davor Devčić - Borivoj Vincetić - Davor Devčić
 10. Denis Curman - Renata Curman - Denis Curman
 11. Senad Galijašević Senna M. - Simplicia - Senad Galijašević Senna M.
 12. Denis Curman - Denis Curman / Z. Kožić - Denis Curman
 13. Eddie Lee Floyd - Borivoj Vincetić / Eddie Lee Floyd - Davor Devčić

Reference