Album

Kada odu svi

Zorana Šiljeg - 2000

Kada odu svi

Pjesme

  1. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  2. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  3. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  4. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  5. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  6. Zorana Šiljeg - Nenad Ninčević / Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  7. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  8. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  9. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić
  10. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Ante Pecotić

Reference