Album

Jači od vjetra

Mate Mišo Kovač - 1981

Jači od vjetra

Pjesme

  1. Đorđe Novković - Saša Eraković - Slobodan M. Kovačević
  2. … - … - Slobodan M. Kovačević
  3. … - … - Slobodan M. Kovačević
  4. … - … - Slobodan M. Kovačević
  5. … - … - Slobodan M. Kovačević
  6. … - … - Slobodan M. Kovačević
  7. … - … - Slobodan M. Kovačević
  8. … - … - Slobodan M. Kovačević
  9. … - … - Slobodan M. Kovačević
  10. … - … - Slobodan M. Kovačević