Album

Ja nemam snage da te ne volim

Hari Mata Hari - 1998

Ja nemam snage da te ne volim

Pjesme

  1. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
  2. M. Asortić - Faruk Buljubašić Fayo - M. Asortić
  3. Franjo Valentić - Faruk Buljubašić Fayo - Franjo Valentić
  4. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
  5. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
  6. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
  7. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
  8. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
  9. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović

Reference