Album

Ima jedna divna zemlja

Đani Maršan - 1980

Ima jedna divna zemlja

Pjesme

 1. Đani Maršan - Đani Maršan - Nikica Kalogjera
 2. Đani Maršan - Đani Maršan - Raymond Ruić
 3. Stjepan Mihaljinec - Drago Britvić - Stjepan Mihaljinec
 4. Stjepan Mihaljinec - Drago Britvić - Stjepan Mihaljinec
 5. Đorđe Novković - Krste Juras - Darko Lukač
 6. Stjepan Mihaljinec - Đani Maršan / S. Galić - Stjepan Mihaljinec
 7. Đani Maršan / Stjepan Mihaljinec - Ivica Krajač - Stjepan Mihaljinec
 8. Đorđe Novković - Krste Juras - Raymond Ruić
 9. Đani Maršan - Ivica Krajač - Stjepan Mihaljinec
 10. Nenad Vilović - Bratislav Zlatanović - Nenad Vilović
 11. Stjepan Mihaljinec - Drago Britvić - Stjepan Mihaljinec
 12. Đani Maršan - Željko Sabol - Darko Lukač