Album

I jopet san sija tu na kamen bili...

Zoran Jelenković - 2005

I jopet san sija tu na kamen bili...

Pjesme

  1. Zoran Jelenković - Zoran Jelenković - Igor Ivanović
  2. Zoran Jelenković - Zoran Jelenković - Ante Gašpardi
  3. Zoran Jelenković - Zoran Jelenković - Igor Ivanović