Album

Hrana za golubove

Jura Stublić - 1992

Pjesme

  1. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Nikša Bratoš
  2. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Nikša Bratoš
  3. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura
  4. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Nikša Bratoš
  5. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura
  6. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura
  7. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Nikša Bratoš
  8. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Nikša Bratoš / Jurislav Stublić Jura
  9. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura
  10. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura

Reference