Album

Hrabra kao prije

Vanna - 2003

Hrabra kao prije

Pjesme

  1. Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
  2. Bruno Kovačić - Bruno Kovačić - Nikša Bratoš
  3. Ante Pecotić - Ante Pecotić - Nikša Bratoš
  4. Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
  5. Dino Šaran - Dino Šaran - Nikša Bratoš
  6. Ante Pecotić - Ante Pecotić - Nikša Bratoš
  7. Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
  8. Bruno Kovačić - Bruno Kovačić - Silvio Pasarić
  9. Bruno Kovačić - Bruno Kovačić - Nikša Bratoš
  10. Bruno Kovačić - Bruno Kovačić - Nikša Bratoš

Reference