Album

Hajde da se mazimo

More - 1983

Hajde da se mazimo

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Mile Rupčić / Srđan Ćuk - …
  2. Slobodan M. Kovačević - Mile Rupčić - …
  3. Slobodan A. Kovačević - Slobodan A. Kovačević / D. Ivanišević - …
  4. Slobodan M. Kovačević - A. Kustra - …
  5. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - …
  6. Slobodan M. Kovačević - Krste Juras - …
  7. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević / J. Brković - …
  8. Slobodan M. Kovačević - Mile Rupčić - …
  9. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - …
  10. Slobodan M. Kovačević - Bratislav Zlatanović / Slobodan M. Kovačević - …