Album

Gdje je taj svijet

Đorđi Peruzović - 1970

Gdje je taj svijet

Pjesme

  1. Jimmy Cliff - Ana Bešlin - Stipica Kalogjera
  2. Stipica Kalogjera - Ivica Krajač - Stipica Kalogjera