Album

Gdje je ljubav tu si ti

Latino - 1995

Gdje je ljubav tu si ti

Pjesme

  1. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  2. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  3. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  4. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  5. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  6. Zoran Mišologin - Zoran Mišologin - …
  7. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  8. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  9. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić
  10. Željko Krušlin - Željko Krušlin - Duško Mandić