Album

Gdje god da pođeš

More - 1975

Gdje god da pođeš

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Raymond Ruić / Slobodan M. Kovačević
  2. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Raymond Ruić / Slobodan M. Kovačević