Album

Fala, Marijana

Matteo - 1974

Fala, Marijana

Pjesme

 1. Vlaho Paljetak - Dragutin Domjanić - Bojan Adamić
 2. Vlaho Paljetak - Dragutin Domjanić - Bojan Adamić
 3. Vlaho Paljetak - Narodna / Vlaho Paljetak - Bojan Adamić
 4. Vlaho Paljetak - Narodna / Vlaho Paljetak - Bojan Adamić
 5. Vlaho Paljetak - Maršić - Bojan Adamić
 6. Vlaho Paljetak - Vlaho Paljetak - Bojan Adamić
 7. Ferry Ritter - Svetozar Šišić - Bojan Adamić
 8. Vlaho Paljetak - Svetozar Šišić - Bojan Adamić
 9. Vlaho Paljetak - Aca Binički - Bojan Adamić
 10. Vlaho Paljetak - Aca Binički - Bojan Adamić
 11. Vlaho Paljetak - Blaž Paleček - Bojan Adamić
 12. Vlaho Paljetak - Vlaho Paljetak - Bojan Adamić
 13. Vlaho Paljetak - Markez - Bojan Adamić
 14. Šanyi Ujmelyi - Vlaho Paljetak - Bojan Adamić