Album

Es liegt an dir

Novi Fosili - 1974

Es liegt an dir

Pjesme

  1. Stipica Kalogjera - Ivica Krajač - Stipica Kalogjera