Album

Dnevnik jedne ljubavi

Josipa Lisac - 1973

Dnevnik jedne ljubavi

Pjesme

  1. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - Branimir Živković
  2. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  3. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  4. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  5. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  6. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  7. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - Branimir Živković
  8. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  9. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …
  10. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - …

Reference