Album

Dilema

Zlatko Pejaković - 1979

Dilema

Pjesme

  1. Mario Mihaljević - Ivica Kasumović - Aleksandar Sanja Ilić
  2. Aleksandar Sanja Ilić - Stjepan Benzon - Aleksandar Sanja Ilić
  3. Kemal Monteno / Zlatko Pejaković - B. Marić - Aleksandar Sanja Ilić
  4. D. Petković - Zlatko Pejaković - Aleksandar Sanja Ilić
  5. Đelo Jusić sr. - Željko Sabol - Aleksandar Sanja Ilić
  6. Aleksandar Sanja Ilić - D. Lisovec - S. Marković
  7. Zlatko Pejaković - Zlatko Pejaković - Aleksandar Sanja Ilić
  8. Mario Mihaljević - Ivica Kasumović - Aleksandar Sanja Ilić
  9. Aleksandar Sanja Ilić - Radmila Mudrinić - Aleksandar Sanja Ilić
  10. Teo Trumbić - Gordan Franić Futa - Aleksandar Sanja Ilić