Album

Dijete sreće

Novi Fosili - 1987

Dijete sreće

Pjesme

 1. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 2. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 3. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 4. Rajko Dujmić - Koraljka Tomičić - Rajko Dujmić
 5. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Rajko Dujmić
 6. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 7. Rajko Dujmić - Koraljka Tomičić - Rajko Dujmić
 8. Rajko Dujmić - Koraljka Tomičić - Rajko Dujmić
 9. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 10. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 11. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić