Album

Dalmacija u mom oku

Mate Mišo Kovač - 1982

Dalmacija u mom oku

Pjesme

  1. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  2. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  3. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  4. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  5. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  6. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  7. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  8. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  9. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen
  10. Dušan Šarac - Krste Juras - Mato Došen