Album

Da si ti ja

Magazin - 1998

Da si ti ja

Pjesme

  1. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Remi Kazinoti
  2. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Fedor Boić
  3. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Fedor Boić
  4. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - …
  5. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Fedor Boić
  6. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Stipica Kalogjera

Reference