Album

Čuje se glas

Neda Ukraden - 1981

Čuje se glas

Pjesme

  1. F. Hasanbegović - K. Kaunda - Nikola Borota Radovan
  2. F. Hasanbegović - Jovan Jovanović Zmaj - Andrija Stefanović Lale
  3. V. Miloš - Dečo Žgur - …
  4. Mario Mihaljević - Ivica Kasumović - Mojmir Sepe
  5. F. Hasanbegović - K. Š. Oljača - Sinan Alimanović
  6. Mario Mihaljević - Ivica Kasumović - Mojmir Sepe
  7. F. Hasanbegović - K. Š. Oljača - Ranko Rihtman
  8. V. Miloš - Nikola Borota Radovan - …
  9. F. Hasanbegović - K. Šenfeld - Nikola Borota Radovan
  10. V. Miloš - Nikola Borota Radovan - …