Album

Čovjek bez kafića

Ibrica Jusić - 1980

Čovjek bez kafića

Pjesme

  1. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  2. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  3. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  4. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  5. Ibrica Jusić - Duško Trifunović - Ibrica Jusić
  6. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  7. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  8. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  9. Ibrica Jusić - Krste Juras - Ibrica Jusić
  10. Đelo Jusić sr. - Luko Paljetak - Đelo Jusić sr.