Album

Buđenje

Parni Valjak - 1994

Pjesme

  1. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
  2. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
  3. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
  4. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
  5. Marijan Brkić - Marijan Brkić / Marin Ribarić - …