Album

Biodinamička ljubav

Divlje Jagode - 2013

Biodinamička ljubav

Pjesme

 1. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 2. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 3. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 4. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 5. Sead Lipovača Zele - Boris Hrepić / Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 6. Sead Lipovača Zele - Dina Lacko - Sead Lipovača Zele
 7. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 8. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele
 9. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele / A. Janković - Sead Lipovača Zele
 10. Sead Lipovača Zele - Sead Lipovača Zele / Z. Beliša - Sead Lipovača Zele
 11. Sead Lipovača Zele - Dina Lacko - Sead Lipovača Zele