Album

Bio sam naivan

Daniel - 1983

Bio sam naivan

Pjesme

  1. Daniel Popović - Mario Mihaljević - Mato Došen
  2. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  3. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  4. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  5. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  6. Curtis / Allison - Željko Pavičić - Daniel Popović
  7. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  8. Daniel Popović - Željko Pavičić - Daniel Popović
  9. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović
  10. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Daniel Popović