Album

Al je ljubav bolest teška

Mate Mišo Kovač - 1996

Al je ljubav bolest teška

Pjesme

 1. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 2. Narodna - August Šenoa - Goran Mačužić
 3. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 4. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 5. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 6. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 7. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 8. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 9. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 10. Narodna - Narodna - Goran Mačužić
 11. Narodna - Narodna - Goran Mačužić

Reference