Album

30 u hladu

Srebrna Krila - 1986

30 u hladu

Pjesme

  1. Rajko Dujmić - S. Aufidrezen - Rajko Dujmić
  2. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
  3. Vlado Kalember - Jakša Fiamengo - Mustafa Ismailovski Muc
  4. Daniel Popović - Željko Pavičić - Daniel Popović
  5. Vlado Kalember - Saša Eraković - Mato Došen
  6. Vlado Kalember - Mario Mihaljević - Vlado Kalember
  7. Vlado Kalember - Bratislav Zlatanović - Slavko Pintarić Pišta
  8. Davor Jelavić Dado - Mario Mihaljević - Davor Jelavić Dado
  9. Rajko Dujmić - S. Aufidrezen - Rajko Dujmić
  10. Vlado Kalember - Saša Eraković - Slavko Pintarić Pišta